Zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste projevili poptávkou a objednáním jakéhokoliv nábytku na míru či vestavěné skříně. V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Kdo jsme

vaše údaje bude zpracovávat: Jan Szabo, Lidická 1860, 25088 Čelákovice

IČO:45118965

Jaké informace a osobní údaje budeme zpracovávat

Údaje zpracovávané z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem našich oprávněných zájmů, zahrnují: Jméno a příjmení ( u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje: fakturační adresa, adresa montáže, telefon a email.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme

Osobní informace získáváme přímo od Vás.

Komu osobní údaje předáváme

Třetím osobám budeme předávat osobní údaje pouze v rozsahu potřebné pro danou třetí osobu.Těmito spolupracujícími osobami je učetní firma. Při takovém předávání, budeme zvlášť pěčlivě dbát na to, aby nedošlo o ohrožení bezpečnosti osobních údajů nebo jejich zneužití.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných údajů o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás a době uložení osobních údajů.Pokud byste zjistil/a nebo byste se domníval/a, že provádíme zpracování v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné  s ohledem na jejich účel zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. S tím souvisí Vaše právo žádat o opravu či výmaz (likvidaci), popřípadě omezení (blokaci) zpracování Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat písemně či elektronicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

Jan Szabo, Lidická 1860, 25088 Čelákovice

e-mail: info@sabini.cz

Tel:420 774 100 210

Nezávazná poptávka

Napište nám, co pro Vás můžeme vyrobit. Už teď se těšíme.